7 συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Παν/μιο Θεσσαλίας

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)» ενδιαφέρεται να συνάψει έως 7 συμβάσεις μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Δίπλωμα ή Πτυχίο (ΠΕ/ ΤΕ) Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής.
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (α̟αιτείται κατοχή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή αντίστοιχου τίτλου).
3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων (WINDOWS, Windows server και Unix) και διαχείριση δικτυακών συσκευών (δρομολογητές, switches, modems).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους προσκομίζοντας οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή στην διεύθυνση της Επιτρο̟ής Ερευνών (Γιαννιτσών & Λαχανά, T.K. 383.34 – Bόλος, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Παλαιά Βόλου), είτε με αποστολή της μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 24210-06464. Η σχετική επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 25/5/2012.

 

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Συνεργάτης στο Εθνικό Θέατρο

Συνεργάτης στο Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο αναζητά (1) συνεργάτη εξειδικευμένου στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close