ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Software Developer και Software Consultant σε εταιρία πληροφορικής

Η Exelixis Software αναζητά άτομα που μπορούν να στελεχώσουν τα τμήματα της σύμφωνα με τα παρακάτω προφίλ ειδικοτήτων.

Παραμετροποιητής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Developer)

Κωδικός: #SD003

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:

 • Συγγραφή κώδικα για την υλοποίηση προτεινόμενης ανάλυσης
 • Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ προτεινόμενης λύσης και σχεδιασμού πληροφοριακού συστήματος.
 • Πιλοτική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος πριν την παράδοση της λύσης για εγκατάσταση
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών   ή συναφούς τομέα
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση: SQL, Visual Basic, C#, Report Designers, .Net Frameworks (C#, ASP, VB)
 • Γνώση άριστα του MS Office
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Κατανόηση εμπιστευτικών θεμάτων και προστασίας δεδομένων

Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης σε διακριτό σημείο, στην διεύθυνση  hrm@exelixis-software.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σύμβουλος Μηχανογράφησης (Software Consultant)

Κωδικός: #SC001

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:

 • Εντοπισμός και ανάλυση αναγκών στις λειτουργίες και διαδικασίες των επιχειρήσεων.
 • Παρουσίαση ανάλογων ως προς τις ανάγκες της επιχείρησης μηχανογραφικών λύσεων.
 • Σύνταξη τεχνικών – οικονομικών μελετών, επίτευξη συμφωνιών.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενο πελατολόγιο.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ από σχολές Διοίκησης επιχειρήσεων, Marketing, Οικονομικών ή εμπειρία / προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο χρόνια.
 • Άριστη γνώση Microsoft office.
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Θα ληφθεί υπόψη  γνώση hardware, software, βασικών IT θεμάτων.
 • Ικανότητα παροχής επαρκών και απλοποιημένων επεξηγήσεων τόσο προφορικά όσο και γραπτά.
 • Ικανότητα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων στηριγμένη σε πελατοκεντρική φιλοσοφία.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου.
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα.
 • Ικανότητα συλλογής και ερμηνείας πληροφοριών.
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες.

Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης σε διακριτό σημείο, στην διεύθυνση  hrm@exelixis-software.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close