116 Βοηθοί για την Εκτέλεση Διοικητικών Εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

athenspress_europeian_union.jpg

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει προσόντων και δοκιμασιών για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων, από τον οποίο τα όργανα της Ευρωπαϊκός ‘Ενωσης, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μπορούν να προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς» (ομάδα καθηκόντων AST) στον τομέα των οικονομικών θεμάτων και στον τομέα των ανθρώπινων πόρων.

Αριθμός επτυχόντων:

  1. Οικονομικά θέματα 65
  2. Ανθρώπινοι πόροι 51

Η προκήρυξη αφορά δύο τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν τομέα. Η επιλογή της προτίμησής σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της αίτησης ηλεκτρονικής υποψηφιότητάς.

Το περιεχόμενο των εν λόγω δοκιμασιών επικυρώνεται από την εξεταστική επιτροπή. Αναλόγως του διαγωνισμού, στις δοκιμασίες μπορεί να περιλαμβάνονται:

— άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: δοκιμασία με χρήση υπολογιστή, στην οποία καλείστε να απαντήσετε σε σειρά ερωτήσεων χρησιμοποιώντας υλικό τεκμηρίωσης που εμπεριέχεται σε φάκελο εισερχομένων ηλεκτρονικούταχυδρομείου,

— προκαταρκτικές δοκιμασίες διερμηνείας: περιλαμβάνουν ταυτόχρονη διερμηνεία καταγεγραμμένης ομιλίας, με χρήση ενδεχομένως οπτικοακουστικού υλικού,

— δοκιμασίες διερμηνείας: δοκιμασίες διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας,

— συνέντευξη εξ αποστάσεως: αξιολογούνται οι ειδικές ικανότητές σας στον τομέα και/ή η ικανότητά σας να επικοινωνείτε προφορικά σε μια συγκεκριμένη γλώσσα,

— προκαταρκτικές δοκιμασίες μετάφρασης: μετάφραση προς την κύρια γλώσσα του διαγωνισμού κειμένου που έχει συνταχθεί στην (στις) άλλη(-ες) γλώσσα(-ες) της επιλογής σας, και/ή

— δοκιμασίες γλωσσικής κατανόησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu, πριν από τις: 17 Ιανουάριου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close