Προσλήψεις νοσηλευτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

nosileftes.jpg

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες» (ομάδα καθηκόντων AST).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την εν λόγω διαδικασία επιλογής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να προσλάβουν νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες για τις οικείες ιατρικές υπηρεσίες στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Εργαζόμενοι/-ες υπό την επίβλεψη ιατρών, οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες επιτελούν πολύπλοκα εκτελεστικά και εποπτικά καθήκοντα, μεταξύ των οποίων:

— εκτέλεση καθηκόντων εξωτερικού ιατρείου, όπως η υποδοχή ασθενών, η διαλογή, η διενέργεια τεχνικών εξετάσεων και νοσηλευτικής περίθαλψης σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα, η πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα (ενέσεις, τοποθέτηση επιδέσμων, χορήγηση φαρμάκων), η διενέργεια βιολογικών εξετάσεων, η παρακολούθηση των ασθενών·

— πρώτες βοήθειες και επείγουσα περίθαλψη·

— εκστρατείες για την προαγωγή της υγείας και της ανοσοποίησης·

— συμμετοχή και συνεργασία για τη συνεχή κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού·

— ειδικά σχέδια που σχετίζονται με το επάγγελμα·

— παροχή βοήθειας στους ιατρούς.

Οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες θα κληθούν επίσης να εκτελέσουν διοικητικά καθήκοντα, όπως η τήρηση ιατρικών αρχείων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η διαχείριση εξοπλισμού και η συλλογή και ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων. Άλλες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επιτυχόντες είναι η ικανότητα ένταξής τους σε ομάδα, το αίσθημα ευθύνης και η ικανότητα διαχείρισης υψηλού φόρτου εργασίας. Οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες πρέπει να είναι διατεθειμένοι/-ες να ταξιδεύουν για αποστολές (κυρίως μεταξύ Βρυξελλών, Λουξεμβούργου και/ή Στρασβούργου) στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, και να εργάζονται σε βάρδιες.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu πριν από τις: 23 Μαΐου 2017 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close