Προσλήψεις προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

26667de2cfdbde628c818d53abb49d7a_XL.jpg

Η Επιτροπή διοργανώνει διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα 10 υποψηφίων, προκειμένου να καλύψει περίπου 5 θέσεις υπαλλήλων διοίκησης εντός της ομάδας οικονομικών αναλύσεων («CET») της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Η CET επικουρεί τη ΓΔ Ανταγωνισμού στην εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Οι οικονομολόγοι της CET παρέχουν επίσης καθοδήγηση σε μεθοδολογικά ζητήματα και πολιτικές εξελίξεις, και τεχνική βοήθεια σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο οικονομολόγος, που υπάγεται απευθείας στον επικεφαλής οικονομολόγο,αναμένεται να μπορεί να εργάζεται αυτόνομα και να παρέχει τη βοήθειά του για την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων:

– γενική καθοδήγηση σχετικά με ζητήματα ουσίας σε υποθέσεις ανταγωνισμού στις οποίες εμπλέκεται η CET·

– ειδική καθοδήγηση σε θέματα μεθοδολογίας οικονομικών και/ή οικονομετρίας κατά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Μπορεί επίσης να κληθεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μέσων γενικής πολιτικής.

– Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση στους λιγότερο έμπειρους συναδέλφους της CET και να εκπληρώνει, όποτε χρειάζεται, τον ρόλο του συντονιστή υποθέσεων.

  1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στον/στους επιτυχόντα(-ες) υποψήφιο(-ους) μπορεί να προταθεί σύμβαση έκτακτου υπαλλήλου βάσει του άρθρου 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ)1, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την πολιτική πρόσληψης και απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων.

Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, ενώ μπορεί να ανανεωθεί για δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο.

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης θα καθορίζεται επίσης με βάση τις σχετικές διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια απασχόλησης μη μόνιμου προσωπικού (επτά έτη σε χρονικό διάστημα 12 ετών).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close