Πρακτική στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Aμυνας με μισθό 1.176 € το μήνα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Aμυνας (EDA) προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 2018 σε πρόσφατους απόφοιτους ΑΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τα επαγγελματικά τους βήματα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

Παροχές στους ασκούμενους:

  • Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαίο μισθό  o οποίος ανέρχεται στα 1.176 ευρώ το μήνα.
  • Οι εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικό ποσό ίσο με το 50% κατ’ ανώτατο όριο του ποσού της αποζημίωσης
  • Η ασφάλιση υγείας και ατυχημάτων είναι υποχρεωτική

Προσόντα υποψηφίων:

  • Πρόσφατοι πτυχιούχοι ΑΕΙ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο (ελάχιστο τριετή) κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) ή ισοδύναμο πτυχίο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση σε δύο γλώσσες εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι αγγλική (ως κύρια γλώσσα εργασίας της EDA).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα: https://www.eda.europa.eu/jobs/working-at-eda/traineeship έως τις 9 Ιουλίου 2018 (12:00, ώρα Βρυξελλών).

ΕΟΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αμυνας (ΕΟΑ) ιδρύθηκε το 2004. Βοηθά τα 27 κράτη-μέλη του (όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εκτός από τη Δανία) στην ανάπτυξη των στρατιωτικών τους πόρων. Προωθεί τη συνεργασία, ξεκινά νέες πρωτοβουλίες και προτείνει λύσεις για τη βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων. Επίσης, βοηθά τα κράτη- μέλη που το επιθυμούν να αναπτύσσουν κοινές αμυντικές ικανότητες.

Λειτουργεί ως φορέας διευκόλυνσης και διαμεσολαβητής για τα υπουργεία Αμυνας που είναι πρόθυμα να συνεργαστούν σε κοινά σχέδια αμυντικών ικανοτήτων. Ο οργανισμός αποτελεί κόμβο ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Η εμπειρογνωσία και τα δίκτυα που διαθέτει του δίνουν τη δυνατότητα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στον τομέα της Αμυνας.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close