47 Κοινοβουλευτικοί Κλητήρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « κοινοβουλευτικούς κλητήρες » (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

Βαθμός SC 1: 20  Βαθμός SC 2: 27

Οι κοινοβουλευτικοί κλητήρες θα κληθούν να παρέχουν συνδρομή στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλους αξιωματούχους κατά τις συνεδριάσεις ολομέλειας, τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών οργάνων, καθώς και κατά τη διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων που διεξάγονται στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων και τη συμμόρφωση με τις αρχές ασφαλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται, μεταξύ άλλων, να προετοιμάζουν και να παρακολουθούν τις αίθουσες συνεδριάσεων, να συνοδεύουν τους βουλευτές, τα υψηλά πρόσωπα και τους επισκέπτες και να τους υποδεικνύουν τις θέσεις τους στις αίθουσες συνεδριάσεων ή στο ημικύκλιο, καθώς και να εκτελούν εθιμοτυπικά καθήκοντα σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Τα καθήκοντα απαιτούν από τους κλητήρες μεγάλη ευελιξία όσον αφορά το ωράριο εργασίας και περιλαμβάνουν μετακινήσεις ανάμεσα στους τρεις συνήθεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο), αλλά και εκτός αυτών. Υποχρεούνται να φορούν στολή που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καταληκτική ημερομηνία: 10-09-2019.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα 1, τη γλώσσα 2 και τη γλώσσα 3. Θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα 1 μεταξύ των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ, τη γλώσσα 2 μεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής και τη γλώσσα 3 επίσης μεταξύ των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ· εντούτοις, η γλώσσα 3 πρέπει να είναι διαφορετική από τις γλώσσες 1 και 2. Θα σας ζητηθεί, επίσης, να επιβεβαιώσετε ότι πληροίτε τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό και να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό [για παράδειγμα: διπλώματα/πτυχία, επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ειδικές ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener» – αξιολογητής ταλέντου)].

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκτός από την ενότητα Talent Screener , η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα 2 για τους ακόλουθους λόγους: η ενότητα «Talent Screener» αποτελεί αντικείμενο συγκριτικής αξιολόγησης από την εξεταστική επιτροπή, χρησιμοποιείται ως έγγραφο αναφοράς από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για θέματα σχετικά με τον τομέα στο στάδιο αξιολόγησης και χρησιμοποιείται για την πρόσληψη εάν ο υποψήφιος επιτύχει. Είναι, επομένως, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και των υποψηφίων να συμπληρώσουν την ενότητα «Talent Screener» στη γλώσσα 2.

Σημειωτέον ότι πρόσβαση σε ολόκληρη την αίτηση υποψηφιότητάς σας θα έχουν η εξεταστική επιτροπή (στη διάρκεια του διαγωνισμού) και οι υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (για την πρόσληψη στην περίπτωση που επιτύχετε) που εργάζονται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας.

Εάν επιτύχετε στον διαγωνισμό και το όνομά σας συμπεριληφθεί στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε στις υπηρεσίες πρόσληψης μετάφραση της αίτησης υποψηφιότητας στη γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά) εάν έχετε χρησιμοποιήσει διαφορετική γλώσσα για τη συμπλήρωσή της.

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή σας εμπρόθεσμα .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close