125 προσλήψεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση πινάκων προσλήψεων, από τους οποίους, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα το Λουξεμβούργο, μπορεί να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γλωσσομαθείς νομικούς» (ομάδα καθηκόντων AD 7).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμών και τα παραρτήματά της, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος I «Γενικοί κανόνες», αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τους παρόντες διαγωνισμούς.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχουσών/-όντων:

EPSO/AD/404/23 — Γλωσσομαθείς νομικοί αγγλικής γλώσσας 30

EPSO/AD/405/23 — Γλωσσομαθείς νομικοί ισπανικής γλώσσας 20

EPSO/AD/406/23 — Γλωσσομαθείς νομικοί λιθουανικής γλώσσας 15

EPSO/AD/407/23 — Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας 20

EPSO/AD/408/23 — Γλωσσομαθείς νομικοί πορτογαλικής γλώσσας 25

EPSO/AD/409/23 — Γλωσσομαθείς νομικοί σλοβακικής γλώσσας 15

Η παρούσα προκήρυξη αφορά έξι διαγωνισμούς. Οι υποψήφιες/-οι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους διαγωνισμούς αυτούς. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας· μετά την επικύρωση της αίτησής τους δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν.

Η EPSO προσπαθεί να χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, ουδέτερη ως προς το φύλο και συμπεριληπτική γλώσσα. Κάθε αναφορά σε πρόσωπο συγκεκριμένου φύλου πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί επίσης αναφορά και σε πρόσωπο οποιουδήποτε άλλου φύλου.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσλαμβάνει νομικούς υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι/-ες πρέπει να είναι ικανοί/-ές να μεταφράζουν, συχνά περίπλοκα, νομικά κείμενα στη γλώσσα του διαγωνισμού από δύο τουλάχιστον άλλες γλώσσες. Οι γλωσσομαθείς νομικοί χρησιμοποιούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τρέχοντα εργαλεία πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν μετάφραση νομικών κειμένων (αποφάσεις του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, προτάσεις των γενικών εισαγγελέων, γραπτά υπομνήματα των διαδίκων κ.λπ.) στη γλώσσα του διαγωνισμού από δύο τουλάχιστον άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθεώρηση των ανωτέρω μεταφράσεων, και εργασίες νομικής ανάλυσης σε συνεργασία με τις γραμματείες και τις λοιπές υπηρεσίες.

Αίτηση
Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, η/ο υποψήφια/-ος θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν διαθέτουν ακόμη λογαριασμό EPSO θα πρέπει να δημιουργήσουν. Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις της/του υποψήφιας/-ου στην EPSO.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (2) έως τις 17 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Λουξεμβούργου.

Ολη η προκηρυξη εδω

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close