100 αμειβόμενες θέσεις πρακτικές ασκήσεις στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

100 αμειβόμενες θέσεις πρακτικές ασκήσεις στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΓΓΣ προσφέρει 100 αμειβόμενες θέσεις πρακτικές ασκήσεις περίπου ετησίως σε πολίτες της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και έχουν αποκτήσει το αντίστοιχο δίπλωμα.

Οι πρακτικές ασκήσεις μπορούν να διεξάγονται σε μία από τις ακόλουθες δύο διαφορετικές πεντάμηνες περιόδους:

1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

Πως θα υποβάλετε αίτηση
2. Υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση

Η ΓΓΣ προσφέρει 20 άμισθες πρακτικές ασκήσεις περίπου ετησίως. Η υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση απευθύνεται σε φοιτητές στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος σπουδών σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου η πραγματοποίηση περιόδου πρακτικής άσκησης αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών.

Οι πρακτικές ασκήσεις, καθεμία εκ των οποίων διαρκεί από 1 έως 5 μήνες, μπορούν να διεξάγονται σε μία από τις ακόλουθες δύο διαφορετικές περιόδους:

1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

Πως θα υποβάλετε αίτηση
3. Πρακτική άσκηση για εθνικούς υπαλλήλους
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε υπαλλήλους υπουργείων, κυβερνητικών ή περιφερειακών φορέων και του διπλωματικού σώματος των κρατών μελών της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Οι εθνικοί υπάλληλοι που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη ΓΓΣ απασχολούνται και αμείβονται από την οικεία εθνική διοίκηση.

Πως θα υποβάλετε αίτηση

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ιθαγένεια
Μπορεί να γίνουν δεκτοί για πρακτική άσκηση οι εξής:

Πολίτες της ΕΕ, ή πολίτες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ, και
οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από ΑΕΙ ή ισότιμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι πολίτες των χωρών με τις οποίες διεξάγονται διαπραγματεύσεις προσχώρησης μπορούν να συμμετάσχουν μόνο στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για εθνικούς υπαλλήλους

Γλώσσες
Απαιτείται άρτια γνώση της γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας, καθότι αποτελούν τις κύριες γλώσσες εργασίας της ΓΓΣ.

Επαγγελματικό προφίλ
Οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από υποψηφίους με αντικείμενο σπουδών το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, τα ευρωπαϊκά θέματα και τις οικονομικές επιστήμες.

Η ΓΓΣ ζητεί εξάλλου ασκούμενους με ειδικότητα στους ακόλουθους τομείς:

μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφικό σχέδιο, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημεία και βιοτεχνολογία, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Ποιος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από υποψηφίους που έχουν ήδη ολοκληρώσει περίοδο έμμισθης ή άμισθης πρακτικής άσκησης πέραν των οκτώ εβδομάδων σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση – αιτήσεις για το 2015

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση από τις 02/06/2014 ώρα 12:00 (GMT + 01:00, ώρα Βρυξελλών) έως τις 01/09/2014 ώρα 12:00 (GMT + 01:00, ώρα Βρυξελλών)

Λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος, παρακαλείσθε να μην περιμένετε έως την τελευταία ημέρα για να υποβάλετε την αίτησή σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει και επικυρώσει την αίτησή σας πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Δεν έχετε δυνατότητα να αλλάξετε ή να διαγράψετε την αίτησή σας εφόσον έχει επικυρωθεί.

Διαδικασία υποβολής
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα εξεταστούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2014. Με τους υποψηφίους που θα επιλεγούν για την 1η περίοδο (1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015) θα επικοινωνήσουμε τον Δεκέμβριο του 2014. Η επικοινωνία με τους υποψηφίους που θα επιλεγούν για την 2η περίοδο (1η Σεπτεμβρίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2016) θα γίνει τον Ιανουάριο του 2015.

Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω του οικείου προφίλ EPSO στο τέλος Ιανουαρίου του 2015.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close