Προσλήψεις για εξειδικευμένα στελέχη στον ΟΟΣΑ με έδρα το Παρίσι

Στην πρόσληψη νέων εργαζομένων υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης προχωρά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την έδρα του στο Παρίσι.

Ο Οργανισμός αναπτύσσει, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες και στρατηγικές σε θέματα εκπαίδευσης, τόσο στις χώρες-μέλη του, όσο και σε τρίτες χώρες, με στόχο την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στον πληθυσμό, οι οποίες θα οδηγήσουν στην αύξηση και βελτίωση των συνθηκών και των θέσεων εργασίας και ακολούθως την ανάπτυξή τους.

Ο ΟΟΣΑ απασχολεί περίπου 150 εργαζομένους, όπως οικονομολόγους, στατιστικούς, επιστήμονες, διοικητικούς, συμβούλους, αλλά και εκπαιδευόμενους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε μία πλειάδα τομέων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και διαθέτουν, εκτός από τους απαραίτητους τίτλους σπουδών, επικοινωνιακές, ηγετικές, οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες, εμπειρία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και έχουν την ικανότητα και τη διάθεση να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ορισμένες από τις θέσεις που προσφέρει ο ΟΟΣΑ παρουσιάζει το Εθνος είναι οι παρακάτω:

  • Θέση: Deputy Director, Directorate for Education and Skills

Περιοχή: Παρίσι

Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου στους τομείς της εκπαίδευσης, των οικονομικών, της στατιστικής ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, εμπειρία σε υψηλόβαθμη διοικητική θέση, κατά προτίμηση στην κρατική διοίκηση, σε ερευνητικό κέντρο ή διεθνή οργανισμό, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, καλή γνώση μίας ακόμα γλώσσας του ΟΟΣΑ ή προθυμία εκμάθησής της.

Κωδ. θέσης: 09348

Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών έως τις 25 Αυγούστου.

  • Θέση: Policy Analysts /Anti-Money Laundering & Combating Terrorist Financing

Περιοχή: Παρίσι

Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου στους τομείς της νομικής επιστήμης, της δημόσιας διοίκησης, των οικονομικών/χρηματοοικονομικών ή των διεθνών σχέσεων, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών έως πέντε ετών στην ανάλυση δεδομένων σε τομείς σχετικούς με περιβάλλοντα AML /CFT, εμπειρία στη χάραξη εθνικής νομοθεσίας και κανονισμών, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, καλή γνώση μίας ακόμα γλώσσας του ΟΟΣΑ ή προθυμία εκμάθησής της. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών συνεκτιμάται ως πρόσθετο προσόν.

Κωδ. θέσης: 09346

Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών έως τις 18 Αυγούστου.

  • Θέση: Senior Policy Analysts – Anti-Money Laundering & Combating Terrorist Financing

Περιοχή: Παρίσι

Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου στους τομείς της νομικής επιστήμης, της δημόσιας διοίκησης, των οικονομικών /χρηματοοικονομικών ή των διεθνών σχέσεων, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών έως πέντε ετών στην ανάλυση δεδομένων σε τομείς σχετικούς με περιβάλλοντα AML /CFT, εμπειρία στη χάραξη εθνικής νομοθεσίας και κανονισμών, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, καλή γνώση μίας ακόμα γλώσσας του ΟΟΣΑ ή προθυμία εκμάθησής της. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών συνεκτιμάται ως πρόσθετο προσόν.

Κωδ. θέσης: 09345

Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών έως τις 18 Αυγούστου.

  •  Θέση: Transport Analysts

Περιοχή: Παρίσι

Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στους τομείς των οικονομικών, της μηχανικής ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, προϋπηρεσία διάρκειας τριών έως επτά ετών στην έρευνα που σχετίζεται με τις πολιτικές μεταφορών, κατά προτίμηση στην κρατική διοίκηση, σε διεθνή οργανισμό, πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο, εμπειρία στη συλλογή, μελέτη και ανάλυση στατιστικών σχετικών με τις μεταφορές, άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και, κυρίως, βάσεων δεδομένων του Excel, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, καλή γνώση μίας ακόμα γλώσσας του ΟΟΣΑ ή προθυμία εκμάθησής της. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών συνεκτιμάται ως πρόσθετο προσόν.

Κωδ. θέσης: 09341

Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών έως τις 21 Ιουλίου.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ, https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close