47 θέσεις σε φορείς της Ανατ. Αττικής

Ο φορέας Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ-Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Εκφραση Θεσμοί ανακοινώνει την πρόσληψη 47 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο Δημοσιο Οργανισμό Περιβάλλοντος Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΕΠΑΠ, Εξωραϊστικός Σύλλογος Μάτι και στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.  

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ), Ομήρου 54, Τ.Κ. 10672 Αθήνα, υπόψη κας Ανδρωνά Κατερίνας.

Ως ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 και ως ημέρα λήξης η Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 και ώρες 09.00 -14.00.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Οι θέσεις είναι:

(ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)
TΕ Η ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1
ΠΕ Η ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 4
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΟΠΑΠ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1
ΔΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 3
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
(ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΤΙ)
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ- ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΔΕ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 6
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΚΗΠΟΤΕΧΝΗΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 1
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ MANAGEMENT 1
(ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close