42 προσλήψεις στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Νέας Σμύρνης

Ο φορέας ΜΚΟ «Ομορφη Ελλάδα είναι η καθαρή Ελλάδα» ανακοινώνει την πρόσληψη 42  ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Νέας Σμύρνης.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεσογείων 543, Τ.Κ. 15344, Αγ. Παρασκευή Αττικής, απευθύνοντάς την στην «ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ (για Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ)» υπόψιν κας Αφεντάκη Ελευθερίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106395143).

Οι θέσεις είναι:

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 7
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 4
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1
ΤΕ,ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 6
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 6
ΠΕ,ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1
ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 2
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1
ΔΕ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ 2
ΠΕ,ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close