Πίνακες προσληπτέων στις προκηρύξεις ΚΟΧ ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθηνά»

Η ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» καλεί τους ωφελούμενους που βρίσκονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ των Πράξεων:

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Δυτικός Τομέας)», Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 57.902/1/2012

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)», Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 57.903/1/2012

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακός Τομέας Πειραιά)», Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 57.905/1/2012

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Ανατολική Αττική)», Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 57.907/1/2012

όπως προσκομίσουν έως 30/7/2012 συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα ακόλουθα έντυπα σχετικά με την αποδοχή της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί:

1)    Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Θέσης Κοινωφελούς Εργασίας με τα εξής επισυναπτόμενα (κατεβάστε το επισυναπτομενο αρχείο):

– Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (για π.χ. φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασφάλισης κλπ)

– Αποδεικτικό ΑΜΙΚΑ (για π.χ. φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασφάλισης κλπ)

– Αποδεικτικό ΑΦΜ (για π.χ. βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας)

2)   Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (κατεβάστε το επισυναπτομενο αρχείο).

3)   Έντυπο για ΟΑΕΔ (κατεβάστε το επισυναπτομενο αρχείο).

4)   Έντυπο για άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας στο ΤΤ (κατεβάστε το επισυναπτομενο αρχείο).

5)   Το πρωτότυπο Δελτίο Ανεργίας τους (κατατίθεται).

Επιπλέον, παρακαλούνται να προσκομίσουν όσοι από τους ωφελούμενους που βρίσκονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ των παραπάνω Πράξεων ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τη θέση εργασίας για την οποία έχουν επιλεγεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την ακόλουθη Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου να είναι δυνατό να πληρωθεί η θέση από τον επόμενο άνεργο-ωφελούμενο στην κατάταξη και να μην χαθεί:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης Κοινωφελούς Εργασίας

Όλα τα παραπάνω έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας www.athina.org.gr και επίσης διατίθενται στη διεύθυνση Αλ. Ασημακόπουλου 7, Άγιος Δημήτριος, (πρώην παράρτημα ΚΕΠ Αγ. Δημητρίου).

Η προσκόμιση των παραπάνω εντύπων μπορεί να γίνει:

  • με υποβολή (αυτοπροσώπως οι ωφελούμενοι ή κάποιος άλλος για αυτούς) στην  οδό Αλ. Ασημακόπουλου 7, Άγιος Δημήτριος, (πρώην παράρτημα ΚΕΠ Αγ. Δημητρίου) και
  • με ταχυδρομική συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Αλ. Ασημακοπούλου 7, Τ.Κ. 17342, Άγιος Δημήτριος, απευθύνοντάς την στην ΑμΚΕ «Αθηνά» με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-………… ΤΟΜΕΑΣ»,  υπόψιν κας Ο. Φιλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2108668365).

Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου προσληπτέου, ενημερώνεται ο αντίστοιχος επόμενος επιλαχών, ο οποίος οφείλει εντός τριών (3) ημερών να αποδεχτεί τη θέση προσκομίζοντας τα αντίστοιχα έγγραφα. Κατόπιν, θα εκδοθούν οι οριστικοί ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ για την κάθε Πράξη.

Για τυχόν επιπλέον διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2108668365.

Για να δείτε τους πίνακες προσληπτέων πατήστε εδώ

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close