7.400 προσλήψεις μέσω της κοινωφελούς εργασίας στην Παιδεία

Προκήρυξη για 7.400 θέσεις κοινωφελούς εργασίας θα ανακοινωθεί εντός των ημερών απο το Υπουργείο Παιδείας. Η απόφαση για την κατανομή των θέσεων και τις δαπάνες του προγράμματος δημοσιεύτηκε πριν απο λιγες μέρες στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αντικείμενο της Πράξης είναι η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε Δομές Ειδικής Αγωγής καθώς και στους Φορείς Επίβλεψης (Δ/νσεις και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης).

Το e-dimosio.gr σας παρουσιάζει πρωτο την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα.Οι θέσεις είναι λιγότερες απο όσες αρχικά είχαν προβλεφθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα διότι αφαιρέθηκαν οι θέσεις για τους νηπιαγωγούς λόγω διαμαρτυρίας της ΟΛΜΕ και ΔΟΕ.

Το συγκεκριμένο προσωπικό θα απασχοληθεί για 6,5 μήνες. Τα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα του προσωπικού που θα προσληφθεί, θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Οι Φορείς Επίβλεψης ορίζονται σύμφωνα με το Ν.4152/2013 και την υπ’ αρ. 324641/Οικ31574/26-8-2013 Κ.Υ.Α και έχουν την αρμοδιότητα για την πρόσληψη και απασχόληση του προσωπικού, καθώς και για την πιστοποίηση της απασχόλησής τους, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό–ασφαλιστικό κόστος από τον ΟΑΕΔ.

Οι διατιθέμενες θέσεις ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

 • Ψυχολόγοι 1.250
 • Κοινωνικοί λειτουργοί 1.250
 • Βοηθητικό προσωπικό ΑμεΑ 800
 • Επιστάτες 1.050
 • Καθαριστές 2.050
 • Λογοθεραπευτές 80
 • Εργοθεραπευτές 70
 • Σχολικοί νοσηλευτές 90
 • Φυσικοθεραπευτές 60
 • Τραπεζοκόμοι 600
 • Οδηγοί σχολικών 50
 • Συνοδοί 50

Το αντικείμενο της δράσης περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

1. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
2. Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας
3. Αξιολόγηση της Πράξης
4.Οργάνωση και διαχείριση της πράξης.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3.   εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4.   εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5.   άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

ΡΕΠΟΡΤΑΖ e-dimosio.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close