1.053 θέσεις εργασίας σε φορείς του Νομού Καρδίτσας (νέα προθεσμία)

Το ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε έχει συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με φορείς του Νομού Καρδίτσας προκειμένου να προσληφθούν 1.053 νέοι υπάλληλοι από τους καταλόγους ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, που είχε ανασταλεί, συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος, δηλαδή 8 ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρόσκλησης της ΕΥΔ και τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει από τις 5 Ιουνίου και ως τις 12 Ιουνίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , σε συγκεκριμένο χώρο υποδοχής:  Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας (Ιεζεκιήλ 44, τ.κ. 43100 Καρδίτσα) Αρμόδιο πρόσωπο : ( θεοδώρα Γούλα) , ώρες: 09:00 π.μ έως 14:30μ.μ  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Τζαβέλα 4,  41222,  Λάρισα, απευθύνοντας την στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (για Π.Ε. Καρδίτσας) υπόψιν κ.κ. Μπουλομπάση Μαριάνθης & Παπανδρέου Σπυριδούλας   (τηλ. επικοινωνίας: 2410537489-90).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο ΚΟΧ πατήστε εδώ

Συμπράττων Φορέας / Ειδικότητα Αριθμός θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 9
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 15
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΕΣ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 12
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 8
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΤΙΣΤΕΣ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 10
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 9
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 5
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ Η ΠΕΗΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 4
ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 2
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 7
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3
ΠΕ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕΗΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 2
ΠΕΗΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΠΕΗΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2
ΠΕΗΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6
ΠΕΗΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 7
ΠΕΗΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ 13
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ 2
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 6
ΥΕ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 15
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 15
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ/ΔΕ 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 38
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 20
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ 5
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB 3
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 2
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ 2
ΠΕΗΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕΗΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 1
ΠΕΗΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΠΕΗΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕΗΤΕ, ΓΕΩΠΟΝΩΝ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
ΤΕΗΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΥΕ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 12
ΥΕ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ -JCB – ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 3
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 4
ΠΕ,ΗΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ/ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΠΕΗΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΠΕΗΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΠΕΗΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ/ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΤΕΗΔΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 23
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η/Υ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB – Μ.Ε. 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΕ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΠΕΗΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 15
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 19
ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 8
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 8
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB 6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 5
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΠΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕΗΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΠΕΗΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕΗΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 2
ΠΕΗΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕΗΤΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 2
ΠΕΗΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2
ΠΕΗΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ/ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ/ΠΙΑΝΟΥ, ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 2
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
ΤΕΗΔΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4
ΤΕΗΔΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 22
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 12
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB 2
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΕΥΑΜ)
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 9
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 4
ΤΕΗΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΜΑ (ΔΕΥΑΠ)
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΕΗΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΕΣ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 3
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1
ΠΕΗΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 8
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ 2
ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΤΕΗΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1
ΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 2
ΠΕΗΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 16
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΞΕΝΑΓΟΙ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ / ΕΘΝΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 6
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Η ΠΕΗΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 7
ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 1
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΠΕΗΔΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕΗΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8
ΠΕΗΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕΗΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 5
ΠΕΗΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕΗΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ/ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 4
ΠΕΗΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1
ΠΕΗΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΜΕ 1
ΠΕΗΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
ΠΕΗΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΠΕΗΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3
ΠΕΗΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕΗΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΠΕΗΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΠΕΗΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 1
ΠΕΗΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2
ΠΕΗΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ 1
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΠΕΗΤΕΗΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΑΙΩΝ 3
ΤΕΗΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΤΕΗΔΕ ΓΡΑΦ. ΜΑΚΕΤΙΣΤΕΣ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 26

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close