Υποτροφίες για σπουδές από το δήμο Θεσσαλονίκης

Education-OpportunitySmall.jpg

Έξι υποτροφίες προσφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενος στην πρωτοβουλία «Υποτροφίες στους Δήμους 2017-2018», προκειμένου να βοηθήσει νέους ανθρώπους, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης παρέχονται:

MEDITERRANEAN COLLEGE

Μια υποτροφία για Bachelor (στα δίδακτρα) αξίας 5.600 € για το α’ έτος σπουδών.

Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%.

Στην υποτροφία δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).

ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Δύο ετήσιες υποτροφίες

Αξίας 3.000 € έκαστη.

ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες

Αξίας 3.000 € έκαστη.

MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

Μια πλήρης ετήσια υποτροφία (στα δίδακτρα)

Αξίας μέχρι 4.900 € (αναλόγως το πρόγραμμα).

Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης και για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και βαθμολογία έτους > 60%.

Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150 € έως 1.070 €, αναλόγως το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100 €).

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς (ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies)..

Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά ή Γλυφάδα.

Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης. Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών. Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν το 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%. Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο. Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) – ύψους 50 € στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού (Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας, Κλεάνθους 57, 1ος όροφος) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2016, καθώς και φωτοαντίγραφο του τελευταίου Ε9.

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερόμενου τέκνου.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης (λυκείου).

-Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων ( πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την πορεία του αιτήματός τους μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thessaloniki.gr

Επισημαίνεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση του αιτούντος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2313318661, 2313318662, 231318664, 231318666.

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close