Υποτροφίες σε φοιτητές απο το κληροδότημα της Παναγιώτας Κοντίδου

Το Σωματείο Άγιος Βασίλειος-Βασιλειάδα προκηρύσσει την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τέσσερεις (4) προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος της Παναγιώτας Κοντίδου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Να είναι άποροι
2) Να είναι ηθικοί
3) Να είναι επιμελείς
4) Να κατάγονται από τη Μακεδονία
5) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή καταγωγή

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των 500 € για κάθε έναν φοιτητή και θα χορηγηθεί εφάπαξ.

Όσοι ενδιαφέρονται για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του Σωματείου (Βας. Ηρακλείου 19, 2ος όροφος, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310269369, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Παρασκευή, 11:00 – 13:00) μέχρι τις 15-2-2019, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ των γονέων του και του ιδίου
Β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου
Γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του οικείου τμήματος από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος επέτυχε υψηλές επιδόσεις στα μαθήματά του.
Δ) Πιστοποιητικό καταγωγής από την Μακεδονία (εφόσον αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητος).
Ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος.
ΣΤ) Συστατικές επιστολές (2 ή 3) καθηγητών του τμήματός του.

Το πρακτικό επιλογής των φοιτητών στους οποίους θα χορηγηθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα αναρτηθεί στο γραφείο του Σωματείου.

Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος της επιλογής θα μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close