Υποτροφίες από το Κληροδότημα Ιωάννου Β. Τσουκαλά

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου εκπροσωπούμενο νομίμως από τον Πρόεδρό του προσκαλει τους ενδιαφερόμενους γιο το διορισμό έξι (6) υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές όλων των Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών  (ΑΕΙ. ΤΕΙ) και Δημοσίων ΙΕΚ να υποβάλουν σχετική αίτηση διορισμού τους ως υποτρόφων του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ήτοι:

  1. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  2. Πιστοποιητικό του Δήμου Σκοπέλου που θα βεβαιώνει ότι ο ένας εκ των δύο γονέων κατάγεται από τη Δ.Κ. Γλώσσης και είναι γραμμένος στα δημοτολόγια ή στα Μητρώα Αρρένων της Δ.Κ. Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου.
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολ έτους 2017 του υποψηφίου υποτρόφου και των γονέων αυτού. Το καθαρό εισόδημα στο εκκαθαριστικό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 30.000,00 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας.
  4. Βεβαίωση της Σχολής, στην οποία φοιτά ο προτεινόμενος. στην οποία ντ φαίνεται ο χρόνος εγγραφής του σ’ αυτή
  5. Βεβαίωση της Σχολής που θα βεβαιώνει ότι έχουν περάσει τα 3/5 των μαθημάτων τους, για κάθε χρόνο υποτροφίας.
  6. Αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου Γλώσσας
  7. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου Γλώσσας

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Γλώσσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από της δημοσίευσης της παρούσης.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 150.00 ευρώ μηνιαίως (9 μήνες ετησίως) και χορηγείται έως το τέλος των σπουδών τους (2 ή 4-5 χρόνιο).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close