30 υποτροφίες από το ιδρυμα Αριστοκλή Καββαδά

Το Δ.Σ. του ιδρύματος Αριστοκλή Καββαδά, που εδρεύει στον Πειραιά, με την από 21η Ιουλίου 2021 απόφασή του αποφάσισε για το έτος 2021 τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους νέους και νέες για την αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών τους, των οποίων το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00), κατάγονται από τον Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο ή σε ανώτερο ή σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και των δαπανών για την αντιμετώπιση των οικογενειακών και επαγγελματικών τους βαρών, δικαιούχοι δε των οικονομικών βοηθημάτων λογίζονται εκείνοι οι νέοι και νέες που φοιτούν προς απόκτηση πτυχίου και επαγγελματικών προσόντων προς βιοπορισμό και όχι εκείνοι που μετά ταύτα επιδιώκουν ή επιθυμούν την απόκτηση και άλλων πτυχίων ή και άλλων μεταπτυχιακών τίτλων προς περαιτέρω επιμόρφωσή τους και ικανοποίηση προσωπικής τους επιθυμίας.

Θα χορηγηθούν τριάντα (30) οικονομικά βοηθήματα των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) το καθένα για το έτος 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά ΑΙΤΗΣΗ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος η οποία θα συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης του αιτούντος σπουδαστή.

β) Εκκαθαριστικά Εφορίας του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Φωτοτυπία του εντύπου Ε1 του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

ε) Φωτοτυπία του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9 του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του από το οποίο να αποδεικνύεται η ακίνητη περιουσία τους.

στ) Βεβαίωση του Δήμου ότι ο αιτών ή αιτούσα κατάγεται από τον Βλυχό Λευκάδας.

ζ) Κάθε άλλο στοιχείο που να υποστηρίζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος ή αιτούσης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τη δημοσίευση – τοιχοκόλληση της ανωτέρω προκήρυξης-πρόσκλησης μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2021 στο ίδρυμα, στη διεύθυνση: «ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΒΒΑΔΑ», Διοικητικό Συμβούλιο, οδός Καποδιστρίου, αρ. 24, 3ος όροφος, Πειραιάς, ΤΚ 18531.

Πληροφορίες: Σπυρίδων Κονιδάρης, τηλ. 210-4117108, 210-4128222 και κιν. 6932588708.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close