Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Κύπρου

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα πλήρους απασχόλησης για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος «A Stochastic Programming Framework for Public Debt Management».

Οι αιτησεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pbahead@ucy.ac.cy μέχρι την Τετάρτη 01 Αυγούστου 2012.

Η θέση θα πληρωθεί με συμβόλαιο διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με επίδοση. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα είναι €2350. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου για τις κρατήσεις που προνοούνται στο νόμο. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc/MPhil/MA) σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: Χρηματοοικονομική (Finance), ή Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research), ή Οικονομικά/Οικονομετρία (Economics/Econometrics), ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά/Στατιστική (Applied Mathematics/Statistics), ή Πληροφορική (Computer Science), ή Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλές γνώσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα: ποσοτικής ανάλυσης (στατιστικής/οικονομετρικής ανάλυσης), ανάπτυξης και εφαρμογής μοντέλων μαθηματικού προγραμματισμού/βελτιστοποίησης, θεωρίας πιθανοτήτων, χρηματοοικονομικής, και ικανότητες χρήσης σύγχρονων λογισμικών εργαλείων για συναφείς εφαρμογές.

Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε συναφή θέματα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Το άτομο που θα προσληφθεί θα εργάζεται υπό την εποπτεία του ερευνητικού υπεύθυνου στη διεκπεραίωση του ερευνητικού έργου. Θα εκτελεί καθήκοντα που αφορούν:

-Συλλογή, οργάνωση και ανάλυση δεδομένων Υλοποίηση μοντέλων μαθηματικού/στοχαστικού προγραμματισμού

-Εμπειρική αξιολόγηση των μοντέλων με εκτέλεση εκτενών υπολογιστικών πειραμάτων

-Καταγραφή, οργάνωση και ανάλυση αποτελεσμάτων

-Μελέτη επιστημονικής βιβλιογραφίας

-Ουσιαστική συμβολή στη σύνταξη των παραδοτέων του έργου (γραπτών εκθέσεων, άρθρων επιστημονικού περιεχομένου και ανακοινώσεων)

-Στήριξη του ερευνητικού υπεύθυνου στην τήρηση στοιχείων διαχείρισης του έργου και σύνταξη διαχειριστικών καταστάσεων

-Συναφή καθήκοντα καθ’ υπόδειξη του ερευνητικού υπεύθυνου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pbahead@ucy.ac.cy μέχρι τη Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2012 και να περιλαμβάνουν:
-Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά στις σπουδές του υποψηφίου και τεκμηρίωση των σχετικών γνώσεων και προσόντων

-Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)

-Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας 2-3 ατόμων (κατά προτίμηση ακαδημαϊκών) από τα οποία δυνατόν να ζητηθούν συστάσεις

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο του Ερευνητικού Έργου, Καθηγητή Ηρακλή Βλαδιμήρου, Τηλ. 22893602, Ηλεκτρ. Ταχ. hercules@ucy.ac.cy.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close