Εκατοντάδες προσλήψεις στο δημόσιο

Βραχύβια ενδέχεται να αποδειχθεί η παγοποίηση των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία. Λίγους μόλις μήνες μετά τη σχετική απαγόρευση που επέβαλε η βουλή στον προϋπολογισμό, η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε σήμερα νομοσχέδιο για τη δυνατότητα πρόσληψης εκατοντάδων ατόμων στο δημόσιο.

Στόχος είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσληψης αριθμού εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας σε κυβερνητικά τμήματα, υπουργεία και ανεξάρτητες υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση της Κύπρου υποστηρίζει ότι λόγων των «λόγω της ευαισθησίας ή των ιδιαιτεροτήτων τους» οι υπηρεσίες αυτές επιβάλλεται όπως είναι στελεχωμένες κατάλληλα.

Η κυβέρνηση αναφέρει στο νομοσχέδιο ότι με τις σκοπούμενες προσλήψεις επιδιώκεται η κάλυψη κενών που προκύπτουν είτε από την κένωση μόνιμων θέσεων λόγω αφυπηρέτησης, παραίτησης, είτε λόγω απουσίας άλλων υπηρετούντων υπαλλήλων με μακρόχρονη άδεια ασθενείας ή μητρότητας.

Υπάρχει επίσης πρόνοια για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και για την επέκταση υφιστάμενων.

Επαναφέρεται επίσης η πρόνοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης πάνω σε 15μερη βάση υπαλλήλων των οποίων ο διορισμός ακυρώνεται, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση της απασχόλησής τους μέχρι την επανεξέταση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Το πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο είχε χαιρετιστεί εντός και εκτός Κύπρου ως ένα από τα σημαντικά βήματα δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Που θα ανοίξουν οι θέσεις στο δημόσιο

Τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν στη βουλή παραθέτουν τη λίστα με τις νέες θέσεις που θα ανοιχθούν.

Για την Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο ο συνολικός αριθμός εκτάκτων και εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 44 άτομα κατ’ ανώτατο όριο.

Στην ελεγκτική υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός μόνιμων και εκτάκτων/ εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 67 λειτουργούς, κατ’ ανώτατο όριο. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων με βάση τον προϋπολογισμό του 2012 ανέρχεται στις 67 θέσεις.

Στο Τμήμα Δασών γίνεται ειδική ρύθμιση για να απορροφηθούν τα 7 άτομα που θα αποφοιτήσουν από το Δασικό Κολέγιο.

Ειδικές ρυθμίσεις προτείνονται και για τις κεντρικές φυλακές. Ο συνολικός αριθμός μόνιμων και εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 391 άτομα (δεσμοφύλακες) κατά ανώτατο όριο.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων με βάση τον προϋπολογισμό του 2012 ανέρχεται στις 333 θέσεις.

Μεγάλο αριθμό από τις νέες θέσεις αναμένεται να λάβει το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο ασχολείται με θέματα ανέργων και κοινωνικής πολιτικής. Ο συνολικός αριθμός μονίμων και εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 932 άτομα κατά ανώτατο όριο (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας: 536 άτομα, Τμήμα Εργασίας: 102 άτομα, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 249 άτομα, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων:35 άτομα).

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων με βάση τον προϋπολογισμό του 2012 στις πιο πάνω υπηρεσίες ανέρχεται στις 712 θέσεις.

Στη Στατιστική Υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός ανθρωπομηνών για την κάλυψη εποχιακών αναγκών κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 χιλ.

Στο Υπουργείο Παιδείας, ο συνολικός αριθμός μονίμων και εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 471 επιμελητές, κατά ανώτατο όριο. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων με βάση τον προϋπολογισμό του 2012 ανέρχεται στις 281 θέσεις.

Ειδική ρύθμιση περιλαμβάνεται στα έγγραφα που ενέκρινε το Υπουργικό και για το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ούτως ώστε να προσληφθούν ως εργοδοτούμενοι καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 τα 2 άτομα που θα αποφοιτήσουν από την Εκπαιδευτική Μονάδα της Πολιτικής Αεροπορίας.

Η λίστα περιλαμβάνει και το ταχυδρομείο. Ο συνολικός αριθμός ανθρωπομηνών για την κάλυψη εποχιακών αναγκών κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 135 ανθρωπομήνες σε ταχυδρομικούς λειτουργούς και τους 265 ανθρωπομήνες σε ταχυδρομικούς διανομείς.

Τη μερίδα του λέοντος των νέων θέσεων λαμβάνει το Υπουργείο Υγείας. Ο συνολικός αριθμός μόνιμων και εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.199,5 άτομα κατά ανώτατο όριο. Ο συνολικός αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων με βάση τον προϋπολογισμό του 2012 στις πιο πάνω υπηρεσίες ανέρχεται στις 4.497 θέσεις.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε περιλαμβάνεται πρόνοια ώστε πρόσωπα των οποίων ο διορισμός ακυρώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, να μην παραμένουν εκτός δημόσιας υπηρεσίας μέχρι την επανεξέταση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης από την ΕΔΥ.

Ανάλογη ρύθμιση επιδιώκεται και για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό για τους ίδιους λόγους. Συστήνεται τροποποίηση του εδαφίου (2) του άρθρου 16 του περί προϋπολογισμού του 2012 νόμου του 2011 ώστε να παρέχεται δυνατότητα πρόσληψης πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– όπου υφίσταται ανάγκη επέκτασης υπηρεσιών

– όπου εφαρμόζεται τα σύστημα βάρδιας ή απασχολείται μόνο ένα άτομο στο συγκεκριμένο επάγγελμα στο Τμήμα ή απαιτείται η απορρόφηση πλεονάζοντος προσωπικού

– όπου παρίσταται ανάγκη αντικατάστασης ωρομίσθιου προσωπικού που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες ασθενείας ή όπου απασχολείται ένα μόνο άτομο στο συγκεκριμένο επάγγελμα ή απασχολείται με το σύστημα της βάρδιας.

ΠΗΓΗ: http://www.stockwatch.com.cy

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close