Πρόγραμμα Σπουδών στην «Ιστορία της Τέχνης»

assets_LARGE_t_183761_54563899.jpg

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «Ιστορία της Τέχνης».

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών α΄ κύκλου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Ιστορία της Τέχνης θα διενεργηθούν την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ.στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου, Ρέθυμνο.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) αίτηση υποψηφίου, 2) αντίγραφο τίτλου σπουδών, 3) βιογραφικό σημείωμα, 4) γραπτή αιτιολόγηση του υποψηφίου για τους λόγους επιλογής της Ιστορίας της Τέχνης και 5) αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά), όπως επίσης και στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης από την Αναγέννηση μέχρι τον Picasso.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαπέντε (15) ετησίως.

Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77337-350 καιστην ιστοσελίδα http://www.historyarchaeology.uoc.gr

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close