Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Βυζαντινές Σπουδές

mba-metaptyxiaka-epityxia-570-800x533.jpg

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μετ/κών Σπουδών α΄ κύκλου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» που περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις :

α) Βυζαντινή Ιστορία.

β) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης.

γ) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα οκτώ (18) ετησίως.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά) και στα προβλεπόμενα ανά κατεύθυνση μαθήματα (πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος).

Δεκτοί γίνονται σε όλες τις κατευθύνσεις του προγράμματος πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με το ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου. Πέραν αυτών στην κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας επιπλέον γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : 1) αίτηση υποψηφίου, 2) αντίγραφο τίτλου σπουδών, 3) βιογραφικό σημείωμα, 4) γραπτή ερευνητική πρόταση του υποψηφίου και 5) αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ρέθυμνο στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2017.

Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ.28310/77337-36 & στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close