Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένα Υλικά»

Panepistimio-Ioanninon.jpg

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΤΜΕΥ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (απόφαση Γ.Σ.Ειδ.Σ., αρ. συνεδρίασης 301/18.07.2017).

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές κατ΄έτος.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών), Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί Μηχανικοί κ.λπ.), του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών pmsmaterials@cc.uoi.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.materials.uoi.gr),
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό). Ειδικά οι τελειόφοιτοι χρειάζεται να καταθέσουν στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση των σπουδών τους πριν τη διαδικασία επιλογής που θα κάνει το Τμήμα.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
  • Συναφής επαγγελματική εμπειρία, προϋπηρεσία και εκπαίδευση (εφόσον υπάρχει).
  • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών-παρουσιάσεων σε συνέδριο, δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν).
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι Μετ/κοι φοιτητές που θα επιλεγούν χρειάζεται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσκομίζοντας και δύο (2) φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας.

Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από 25.09.2017 έως 06.10.2017. Εκτενέστερη ενημέρωση σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, καθώς και το έντυπο αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκονται στο δικτυακό τόπο: (www.materials.uoi.gr).

Ιστοσελιδα τμηματος

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων»

ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων»

Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για το Π.Μ.Σ. ‘Βιολογία Συστημάτων’…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close