Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία»

dpth.gif

Στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) οργανώνεται και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία». Στο Π.Μ.Σ. πρόκειται να εισαχθούν το μέγιστο είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων, Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφών με τον προσανατολισμό του Π.Μ.Σ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης και συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές, (απόκτηση Πτυχίου) στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2017 και του Σεπτεμβρίου 2017. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) εξάμηνα, Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα των μαθημάτων, των σεμιναρίων και των άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ. προβλέπονται στο ΦΕΚ 1487/16.07.2015 τεύχος Β.

Υποβολή αιτήσεων: 8 Μαΐου 2017 – 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία- ΔΠΘ, Γραμματεία Π.Μ.Σ «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία», 68100 Ν. Χηλή, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 25510-30053, 25510-30069, 6948271617, Fax 25510-30050 E-mail: pmsees@psed.duth.gr

Ιστοσελίδα Τμήματος – Προκήρυξη

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close