Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική του Ύπνου»

dpth.gif

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 διοργανώνει τον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας 18 μηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική του Ύπνου».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων και Νοσηλευτικής των ΤΕΙ που έχουν ενδιαφέρον στην «Ιατρική του Ύπνου».

Υποβολή δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: Γραμματεία Ιατρικού Τμήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100 τηλ.: 25510-30911

Επικοινωνία για πληροφορίες Γραμματεία Π.Μ.Σ: Τηλ: 25513-52096 E-mail: nchlorop@alex.duth.gr

-Προκήρυξη ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2017-2018
-Αίτηση ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2017-2018

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close