ΠΜΣ Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών

dpth.gif

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης προκηρύσσουν την έναρξη ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ με τίτλο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης διοργανώνουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο : «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»

Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι σαράντα (40) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ). Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Χημείας, Φυσικής και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και τα μαθήματα θα γίνονται στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και στα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ωρολόγιο προγραμμα θα ανακοινωθεί.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών – Εφόσον πρόκειται για πτυχίο εξωτερικού αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από αναγνώριση του ομοταγούς ιδρύματος αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Φωτοτυπία ταυτότητας και μία πρόσφατη φωτογραφία
  • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση).
  • Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (η πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης), ανακοινώσεων (αντίγραφο μόνο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
  • Συστατική (-ές) επιστολή(-ές) έως 2 προαιρετικά και όλα τα δικαιολογητικά σχετικά με τα προηγουμένως αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.
  • Συνέντευξη με τους υποψηφίους μετά το πέρας προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών

Τα δίδακτρα για κάθε ΜΦ ανέρχονται στις 4000€ (προκαταβολή με την αποδοχή της αίτησης 1500€).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όλες οι αιτήσεις και τα έγγραφα κατατίθενται ή αποστέλλονται συστημένα στη:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημιούπολη 6ο χλμ Αλεξ/πολης- Μάκρης Αλεξανδρούπολη 68100 25510/30921, 30923 Fax: 25510/30922

Επιπλέον πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ Ζωή Κούτκα 25510-30522, 30544

Κιν. Καθηγητή Θ. Λιαλιάρη 6973385155 email: lialiari@med.duth.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προκήρυξη: Τέλη Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους

1 Νοεμβρίου-15 Φεβρουαρίου: Αιτήσεις-Εγγραφές

16 Φεβουαρίου: Λήξη αποδοχής αιτήσεων στη Γραμματεία Ιατρικής

Τέλη Φεβρουαρίου: Ανακοίνωση καταλόγου δεκτών ΜΦ και επιλαχόντων ΜΦ

Τέλη Φεβρουαρίου- Αρχές Μαρτίου: Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες στην πλειοψηφία τους εκτός καθημερινών ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος. από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις. Επιπλέον οι αιτήσεις συμμετοχής θα εξετάζονται μόνον και εφόσον θα έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close