ΠΜΣ «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»

dpth.gif

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με το Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν κάθε έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»

Στο Πρόγραμμα θα εντάσσονται κάθε χρόνο μέχρι σαράντα (40) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ)

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Χημείας, Φυσικής και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, αλλά και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και τα μαθήματα θα γίνονται εναλλάξ στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και στα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινώνεται έγκαιρα κατ΄ έτος.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

 Αίτηση συμμετοχής

 Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών

 Φωτοτυπία ταυτότητας

 Μία πρόσφατη φωτογραφία

 Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (που θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση).

 Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία

 Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων

 Συστατική (ές) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά

 Δικαιολογητικά σχετικά με τα προηγουμένως αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.

Τα δίδακτρα για κάθε ΜΦ ανέρχονται στις 4000€ και θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (προκαταβολή με την αποδοχή της αίτησης 1500€)

 

Επιπλέον πληροφορίες Γραμματεία ΠΜΣ κ. Ζωή Κούτκα Τηλ. 25510-30522, 30544 Γραμματεία ΑΤΕΙΘ κ. Αθηνά Κατσαρού, Μαρία Τσαντουκα Τηλ. 2310013835

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Προκήρυξη: Τέλη Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους 1 Νοεμβρίου-15 Φεβρουαρίου:

Αιτήσεις-Εγγραφές 16 Φεβουαρίου: Λήξη αποδοχής αιτήσεων στη Γραμματεία Ιατρικής

Τέλη Φεβρουαρίου: Ανακοίνωση καταλόγου δεκτών ΜΦ και επιλαχόντων ΜΦ

Τέλη Φεβρουαρίου- Αρχές Μαρτίου: Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες στην πλειοψηφία τους εκτός καθημερινών ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις εναλλάξ μεταξύ Αλεξ/πολης και Θεσ/νίκης

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα εξετάζονται μόνον και εφόσον θαέχουν υποβληθεί όλα τα  απαιτούμενα έγγραφα.

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close