Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής από το 1996 και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των ερενητικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε σύγχρονα τεχνολογικά θέματα αιχμής στους κλάδους των Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιών. To ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες του Τμήματος Φυσικής οδηγεί στην απονομή ΜεταπτυχιακούΔιπλώματος Ειδίκευσης στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες στη Φυσική, Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες. Το πρόγραμμα αναμορφώθηκε το έτος 2014.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και άλλων συναφών ειδικοτήτων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς πτυχιούχοι τμημάτων
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη, εξετάσεις στη αγγλική γλώσσα (συνεκτιμάται η γνώση κάθε άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας) και αξιολόγηση του βιογραφικού των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορεί να υποβληθούν και σε εξετάσεις γραπτές ή προφορικές και σε ειδικές περιπτώσεις να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν επιτυχώς επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής.

Για τη λήψη του διπλώματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και η διεξαγωγή ερευνητικού έργου με στόχο τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής η οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με βάση ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια και εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες

 • Α’ Εξάμηνο
  M411: Ηλεκτρονική Φυσική (5 ECTS) Ευαγγέλου Ε.
  M412: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (5 ECTS) Φουντάς Κ.
  M413: Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών – Μικροελεγκτών – Γλώσσα Assembly -Εργαστήριο Μικροελεγκτών (6 ECTS) Ευαγγέλου I., Φουντάς Κ.
  M414: Εφαρμογές Προγραμματισμού στα Ηλεκτρονικά (4 ECTS) Ιωαννίδης Κ. Κόκκας Π.
  M415: Μικρο-ηλεκτρονική – Εργαστήρια (5 ECTS), Μάνθος Ν.
  M416: Σχεδίαση με VHDL (5 ECTS), Παπαδόπουλος Ι.
 • B’ Εξάμηνο
  M421: Αναλογικά Ηλεκτρονικά (5 ECTS) Τσιατούχας Γ
  M422: Οργανολογία και Εφαρμογές στη Φυσική (5 ECTS) Ιωαννίδης Κ.
  M423: Οργανολογία και Εφαρμογές στη Χημεία (5 ECTS) Σταλίκας Κ.
  M424: Ηλεκτρονική Σχεδίαση (Σχεδίαση PCBs), Γραμμικά Κυκλώματα, Γραμμές Μεταφοράς, Φίλτρα (6 ECTS) Μάνθος Ν, Κατσάνος Α, Ευαγγέλου Ε.
  M425: Δίκτυα Επικοινωνιών (5) Μήτρου Ν.,
  M426: Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (4 ECTS) Χριστοφιλάκης Β.
 • Γ’ Εξάμηνο
  Μ430: Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close