ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», στη 2η κατεύθυνση σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που ασχολείται συστηματικά με την ορεινή Ελλάδα, η οποία αποτελεί το 70% της ελληνικής επικράτειας. Βασίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση, τη βιωματική εκπαίδευση και προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα, όχι απλώς να μάθουν, αλλά να ζήσουν τις ορεινές περιοχές. Διεξάγεται κάθε χρόνο στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του ΕΜΠ στο Μέτσοβο. Πραγματοποιείται με τη συμμετοχή επτά Σχολών του ΕΜΠ, με συντονίζουσα τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν διεξοδικά για το πρόγραμμα στις ιστοσελίδες : http://environ.survey.ntua.gr/ http://mountains.ntua.gr Λόγω των αλλαγών που προέκυψαν με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.α΄/4.8.2017), οι αιτήσεις για την υποβολή υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχουν μια καθυστέρηση συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.

Για τον ορθό προγραμματισμό της 2ης κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών”, καθώς και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση που συνοδεύει την ανακοίνωση, η οποία πρέπει να σταλεί ως συνημμένο αρχείο (attachment) σε μορφή doc, στη διεύθυνση perana@survey.ntua.gr.

Το διάστημα για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι μεταξύ 21.06.18 έως 15.07.18. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ της επανίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του, οπότε θα κατατεθεί η τελική αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Πληροφορίες: Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας Έφη Παπαλόη Μάριος – Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ Τηλ.: (0030) 210 772 2776

Τηλ.: (0030) 265 602 9040 Fax: (0030) 210 772 2776 Fax: (0030) 265 602 9046 Email: envdev@central.ntua.gr Email: mkofinas@arch.ntua.gr

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ. – Προκήρυξη

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close