Κοσμητολογία – Παρασκευή Και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων

Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κοσμητολογία – Παρασκευή Και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων», (Φ.Ε.Κ. 2969/τ.Β’ 24-07-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄).

Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στον σχεδιασμό, παραγωγή (σε μικρή και βιομηχανική κλίμακα) και αξιολόγηση (έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας) των καλλυντικών προϊόντων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων και αφετέρου στην ανάπτυξη της έρευνας και ως εκ τούτου την προαγωγή της γνώσης στο αντικείμενο αυτό. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης θα διαθέτουν το γνωσιακό υπόβαθρο για να εργασθούν μεταξύ άλλων στην βιομηχανία καλλυντικών και στους κρατικούς και διεθνείς φορείς εγκρίσεως καλλυντικών προϊόντων. Επιπλέον με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται η ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με τις Ελληνικές παραγωγικές μονάδες, μέσω της δημιουργίας άρτια καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα συμβάλλει στην προαγωγή των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής (www.pharmacy.upatras.gr), προκειμένου να πληροφορηθούν για την ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής στο τηλέφωνο 2610-969500, e-mail: pharminf@upatras.gr, τηλ. 2610-962300, 2610- 962310, 2610-962320, 2610-962330, στον Καθηγητή κ. Κ. Αυγουστάκη, e-mail: avgoust@upatras.gr, τηλ. 2610-962317, και στην Επικ. Καθηγήτρια Σ. Χατζηαντωνίου, e-mail: sohatzi@upatras.gr, τηλ. 2610-962319.

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close