Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Eξ αποστάσεως σπουδές σε Πτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι τις 25 Μαΐου. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου : www.ouc.ac.cy.

Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου. Είναι το πρώτο και μοναδικό στην Κύπρο που εφαρμόζει αποκλειστικά την ανοικτή και εξ αποστάσεως μεθοδολογία φοίτησης. Έτσι, ο φοιτητής μπορεί να σπουδάζει από τον δικό του χώρο, στον δικό του χρόνο, ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε Κύπρο & Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προσφέρονται 4 Πτυχιακά και 21 Μεταπτυχιακά, 17 Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών και Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες.

Πτυχιακά:

-Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό                                    

-Διοίκηση Επιχειρήσεων

-Οικονομικά                                                                          

-Αστυνομικές Σπουδές

Μεταπτυχιακά :

-Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων                                 

-Βιοηθική-Ιατρική Ηθική    

-Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος                       

-Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)                                         

-Διοίκηση Μονάδων Υγείας  

-Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα                                  

-Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

-Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία                                 

-Επιστήμες της Αγωγής

-Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική  

-Θεατρικές Σπουδές 

-Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο                       

-ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία & Πράξη

-Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη                                 

-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση            

-Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

-Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού

-Business Administration (MBA)

-Cognitive Systems                                                      

Enterprise Risk Management

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκυρίες της εποχής, το ΑΠΥ έχει λάβει αποφάσεις για παραχώρηση οικονομικών ελαφρύνσεων. Η σχετική πληροφόρηση και οι προϋποθέσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/prospective/prospective-cost

Τρόποι Επικοινωνίας : ( +357 22411600/711 ή/και  :  admissions@ouc.ac.cy)

Δείτε επίσης x

scroll to top