ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / International and European Governance and Politics» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν την αίτηση για την κάλυψη 40 θέσεων (εκ των οποίων μέχρι 20 είναι μερικής φοίτησης) για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, από τις 7

Απριλίου 2021 έως και τις 11 Ιουνίου 2021, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://88.197.107.217:65000/wordpress/?page_id=40 .

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Διεθνή και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» (MSc in International and European Governance and Politics”, ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS), με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική / International Governance and Politics (20 φοιτητές)

2.Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / European Governance and Politics (20 φοιτητές)

Στο ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται, επίσης, δεκτοί, ως υπεράριθμοι, υπότροφοι του ελληνικού κράτους και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του ισχύοντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πληροφορίες:
(α) Ιστοσελίδα ΠΜΣ
(β) Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: τηλ. 210 368 8963 – 4 και κατόπιν ραντεβού στην Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέττα, 2ος όροφος, γραφ.3.

Υπεύθυνες είναι οι κ.κ. Ο. Δημαρέση και Β.Νιάρη

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close