ΠΜΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής ακαδ.έτους 2014-2015, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΜΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής ακαδ.έτους 2014-2015, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 7η/8-7-2014 αποφάσισε την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδ.έτος 2014-2015 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος που οδηγεί αποκλειστικά για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής.

Προϋποθέσεις:

Στο Π.Μ.Σ αυτό θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά έως 26/9/2014.

  1. Έντυπη αίτηση (η αίτηση παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. ή από τη σελίδα του διαδικτύου www.ecedu.upatras.gr) με πρόσφατη φωτογραφία του υποψήφιου.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
  4. Αντίγραφο πτυχίου.
  5. Λοιποί τίτλοι σπουδώv.
  6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  7. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.
  8. Επιστημονικά δημοσιεύματα (εφόσον υπάρχουν).
  9. Επιστολή από μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. ότι δέχεται να επιβλέψει τη διατριβή του/της υποψηφίου/ας.
  10. Συνοπτική πρόταση θέματος για διδακτορική διατριβή.

Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών πρέπει να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή αποστέλλονται στην ταχυδρομική Διεύθυνση Γραμματεία Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο-Πάτρα.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε όλες τις εργάσιμες ημέρες από  11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο τηλ.: 2610969828  (κα. Μαρία Σούζα).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close