ΠΜΣ: Διδακτική Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών καί Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.icsd.aegean.gr) ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με γενικό τίτλο: «Διδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων όλων των Σχολών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και τμημάτων ΑΕΙ έχοντας ως αντικείμενο την έρευνα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Α/μια και στη Β/μια εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσης για την επαγγελματική ενασχόληση με την εκπαίδευση.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:  [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο),[β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Απαιτουμενα προσόντα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών (Οκτώβριος 2016).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr.

Υποβολή Αιτήσεων και Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Αιτήσεις για το ΠΜΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr/ έως καί την Τρίτη 31.05.2016. Οι ενδιαφερόμενοί καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
  2. Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
  3. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  5. Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο).
  6. Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
  7. Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
  8. Αρθρα, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
  9. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά, εντός του Ιουνίου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr/.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουνίου 2016 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα – Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 3.000 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500,00€ καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) καί 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προβλέπεται απαλλαγή της δεύτερης και τρίτης δόσης των διδάκτρων σε μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με κριτήριο την αριστεία. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα απαλλαγούν, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωμένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, διαρκείας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κα Νίκη Κυριακού, τηλ. 22730-82210, Fax 22730-82009, dmicsd@icsd.aegean. gr).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close