14 προσλήψεις στο Γ.Ν.Π.Πατρών ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για…

4 θέσεις στο Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινωνει την πρόσληψη στα τμήματα του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας…

192 προσλήψεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας -Αιτήσεις εως 12/10

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου…

10 προσλήψεις μονίμων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και…