9 θέσεις για εργασίες συντήρησης στα Μνημεία της Ακρόπολης

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών…

ΑΣΕΠ 1ΥΓ/2019: Προσκληση για 13 Γραμματείς Υπουργείων

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δέκα τριών (13) Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων. Οι ενδιαφερόμενοι τακτικοί δημόσιοι…