12 θέσεις στο Γενικο Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα…

Θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων στα πλαίσια της ανάγκης κλινικό-εργαστηριακής διερεύνησης, θεραπευτικής…

13 θέσεις στον ΕΛΓΟ Δημητρα (Αθηνα, Θεσσαλονίκη)

O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινωνει την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ΄ – Εντεταλμένος Ερευνητής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η…

104 προσλήψεις στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τεσσάρων (104)…