Ωρομίσθιοι καθηγητές στη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων

Ωρομίσθιοι καθηγητές στη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,…