7 θέσεις στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ “ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ”» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…