3 θεσεις εργασίας στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης

Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο…

4 πτυχιούχοι φωσικής αγωγής στο Δήμο Σητείας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ) Λεωνίδας Τερζής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…