29 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων…

Προσλήψεις γιατρών στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το  Γενικο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών. Για την ανωτέρω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι,…

143 προσλήψεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως…

32 προσλήψεις στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών…

43 προσλήψεις στο ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα…