23 μουσικοί στο Δήμο Κέρκυρας

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πρόσληψη 23 μουσικών, καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων και Λευκίμμης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς, αναλυτικότερα:

 • ΠΕ Βιολί 1
 • ΤΕ Βιολί 1
 • ΤΕ Τσέλο 1
 • ΤΕ Πιάνο 2
 • ΤΕ Ανώτερα θεωρητικά 5
 • ΤΕ Μονωδία 2
 • ΤΕ Ξύλινα πνευστά (κλαρινέτο και φλάουτο) 2
 • ΤΕ Χάλκινα πνευστά (τρομπέτα και βαρύτονο ή κόρνο 2
 • ΤΕ Κρουστά 1
 • ΤΕ Κιθάρα 1
 • ΔΕ Κιθάρα 1
 • ΔΕ Μπουζούκι 2
 • ΔΕ Αρμόνιο – Ακορντεόν 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή έως τις 12-11-2015 συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έως και σε δύο (2) κωδικούς θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 1. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και τυχόν επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος

Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί.

ΦορέαςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/ΝομοίΝομός Κέρκυρας
ΈντυπαΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close