28 καθηγητές φυσικής αγωγής στο Δήμο Παλλήνης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης,συνολικά εικοσιοκτώ (28) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη εποχιακών ήπαροδικών αναγκώντων Αθλητικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 2 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Αντισφαίρισης
 • 2 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Ενόργανης Γυμναστικής
 • 2 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Ρυθμικής Γυμναστικής
 • 2 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού
 • 2 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Ειδικής Αγωγής
 • 1 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Χειροσφαίρισης
 • 2 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Πετοσφαίρισης
 • 5 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Ποδοσφαίρισης
 • 2 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Καλαθοσφαίρισης
 • 1 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα TaeKwondo ή άδεια άσκησης επαγγέλματοςΤ aeKwon do
 • 2 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Κολύμβησης
 • 2 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Κολύμβησης και Πτυχίο Ναυαγοσωστικής
 • 3 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου& Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας: 210­6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 2-11-2015 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με αποκλειστική προθεσμία έως και την Τέταρτη 11-11 -2015.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close