Εγκρίθηκαν 21 προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ενεκρινε την πρόσληψη προσωπικού, είκοσι ενός (21) ατόμων, και συγκεκριμένα δεκαοχτώ (18) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, που ορίζονται τα εξής: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».

Σύμφωνα με το από 09-04-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη των παραπάνω για τις μεγάλες ανάγκες αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας στον διευρυμένο Δήμο Κοζάνης, στην επέκταση του δικτύου συλλογής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τέλος για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών. Η προκηρυξη θα αναρτηθεί στο e-dimosio.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close