Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη με το Κ.Κ.Π.Π.Α. που εδρεύει στην Αθήνα, προκειμένου και καλύψει τις κατεπείγουσες ανάγκες του, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός με δυνατότητα παράτασης μέχρι της πλήρωσης των αντίστοιχων θέσεων από επικουρικό ιατρικό προσωπικό, με δύο (2) Ιατρούς ειδικοτήτων, ως ακολούθως:

α) έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για την ιατρική παρακολούθηση των προστατευομένων του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττική “Η Μητέρα” (Αναρρωτήριο Πεντέλης & έδρα/Ίλιον) και αν παραστεί ανάγκη των ανήλικων ωφελουμένων του Παραρτήματος Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής “Μιχαλήνειο”,

β) έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής για την ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα των περιθαλπομένων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας (Μονάδα Μελισσίων & Μονάδα Γλυφάδας) και αν παραστεί ανάγκη των ενήλικων ωφελουμένων του Παραρτήματος Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής “Μιχαλήνειο”.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς.

Φορέας ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Ανατολικής Αττικής)
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close