Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Παν/μίου Πειραιώς

Το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη νέων τμημάτων στα κάτωθι εκπαιδευτικά αντικείμενα:

• Γενική Λογιστική & Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων (6 μήνες)
• Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία (6 μήνες)
• Λογιστική Τραπεζών και Εταιριών (6 μήνες)
• Αγορές Χρήματος και Ομολόγων (4 μήνες)
• Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας (4 μήνες)
• Βιομηχανική Οργάνωση (4 μήνες)
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (4 μήνες)
• Διοικητική Λογιστική (4 μήνες)
• Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική με Microsoft Excel (4 μήνες)
• Θέματα Ελεγκτικής (4 μήνες)
• Τράπεζες – Τραπεζικές Χορηγήσεις – Τραπεζικοί Κίνδυνοι (4 μήνες)
• Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων (4 μήνες)
• Χρήμα και Τράπεζες (4 μήνες)
• Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων (4 μήνες)
• Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών: Εμπειρικές Εφαρμογές (3 μήνες)
• Αποτελεσματική Διοίκηση Επιχειρήσεων (3 μήνες)
• Δάνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και Εφαρμογές (3 μήνες)
• Διαχείριση Κινδύνου στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (3 μήνες)
• Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές και Εφαρμογές (3 μήνες)
• Διεθνείς Επενδύσεις – Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (3 μήνες)
• Διπλογραφικά Λογιστικά Συστήματα σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Νοσοκομεία (3 μήνες)
• Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών (3 μήνες)
• Επενδύσεις στις Αγορές Ακινήτων (3 μήνες)
• Επιχειρηματικότητα για Νέους Επιχειρηματίες (άνδρες & γυναίκες) & Στελέχη Επιχειρήσεων: μια ολοκληρωμένη & πρακτική προσέγγιση εκμετάλλευσης ευκαιριών και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (3 μήνες)
• Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με EVIEWS (3 μήνες)
• Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού (3 μήνες)
• Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (3 μήνες)
• Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan (3 μήνες)
• Κοστολόγηση Ξενοδοχειακών Μονάδων (3 μήνες)
• Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις Επιχειρήσεων (3 μήνες)
• Προγραμματισμός Ταμειακών Ροών (3 μήνες)
• Χρηματοοικονομικές Κρίσεις, Προσδοκίες και Αγορές Συναλλάγματος (3 μήνες)
• Ιστοσελίδες – Δημιουργία Δικτυακού Τόπου (2 μήνες)
• Λογιστική για Νομικούς (2 μήνες)
• Προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS (2 μήνες)
• Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEFL iBT (2 μήνες)
• Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC: Επιπέδου Α1- Β1 (2 μήνες), Επιπέδου Β2 – Γ1 (2 μήνες)
• Μαθήματα Πληροφορικής: Word (1 μήνας), Excel (1 μήνας), Powerpoint (1 μήνας)
•Μυστικά για την επιτυχή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης (1 μήνας)

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων έως 22/02/12
Τα νέα τμήματα θα ξεκινήσουν στις 05/03/12

Σχετικός σύνδεσμος: http://elearning.xrh.unipi.gr/files/prosklisi%20e-learning_ian12.pdf

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close