Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ, σε συνεργασία με την Infotech και σύμφωνα με την πρόσφατη πρόσκληση του υπουργείου Περιβάλλοντος για την εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία των Μόνιμων  Ενεργειακών Επιθεωρητών, προτίθενται να υλοποιήσουν τα παρακάτω σεμινάρια.

1. Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών στα κτήρια (28 ώρες
προαιρετικής επιλογής, 60 ώρες υποχρεωτικής επιλογής, Ιανουάριος – Μάρτιος 2012).
2. Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών στους λέβητες και στις εγκαταστάσεις θέρμανσης (20 ώρες προαιρετικής επιλογής, 30 ώρες
υποχρεωτικής επιλογής, Ιανουάριος – Μάρτιος 2012).
3. Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις κλιματισμού (22 ώρες προαιρετικής επιλογής, 30 ώρες υποχρεωτικής επιλογής, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012).

Τα μαθήματα θα γίνονται δύο ημέρες την εβδομάδα (απογευματινές ώρες) και θα περιλαμβάνουν και πρακτική άσκηση. Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης ενός προγράμματος θα προσφέρεται δωρεάν ένα μάθημα (4 ωρών) για την προετοιμασία των εξετάσεων και ένα μάθημα (4 ωρών) Autocad 2012.

Η διαδικασία
Η διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης του προγράμματος και η εξεταστική διαδικασία έχουν ως εξής:
– Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής των υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, το ΥΠΕΚΑ θα δημοσιεύει σχετική ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και στην οποία θα περιγράφονται οι όροι συμμετοχής καθώς και η διαδικασία εγγραφής.
– Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εγγράφονται στο φορέα εκπαίδευσης της επιλογής τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην προαναφερόμενη πρόσκληση και λαμβάνουν σχετικό αριθμό εγγραφής.
– Μετά τη διαδικασία εγγραφής στους ως άνω φορείς εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, την επωνυμία του φορέα εκπαίδευσης και τον σχετικό αριθμό εγγραφής. Με την υποβολή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής αίτησης αποδίδεται στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής (Κ.Α.Σ.).
– Προκειμένου να εξασφαλισθεί το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της εξεταστικής διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εννεαμελής Εξεταστική Επιτροπή για κάθε κατηγορία Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) από εκπροσώπους που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Π.Δ. 100/2010.
– Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο κύκλους, καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει επί μέρους θεματικές ενότητες (μαθήματα).
– Ο πρώτος κύκλος είναι προαιρετικός και περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα, που θεωρούνται επικουρικά για την κατανόηση των κύριων μαθημάτων. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος επιλέξει την παρακολούθηση του συγκεκριμένου κύκλου, δύναται να δηλώσει μέρος ή το σύνολο των μαθημάτων αυτού.
– Ο δεύτερος κύκλος είναι υποχρεωτικός και περιλαμβάνει τα κύρια μαθήματα, που θεωρούνται απαραίτητα για την ορθή διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.
– Η διδακτέα ύλη συνοδεύεται από κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε μαθήματος, τα οποία εκπονούνται με μέριμνα του ΤΕΕ και διδάσκονται υποχρεωτικά.

Πληροφορίες
Πληροφορίες παρέχουν η κ. Δουλδούρα (τηλ.: 2310-250356, 2310-220950) και ο κ. Κορδώνιας (τηλ.: 2310-501970).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close