Τεχνικές Αντιμετώπισης Παιδιών με Αναπτυχιακές Διαταραχές

Σε ποιους απευθύνεται:
Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς – παιδαγωγούς, σε ειδικούς ψυχικής υγείας και φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Σκοπός:
Στόχος της παρούσας ημερίδας είναι να παρουσιάσει σε εκπαιδευτικούς αλλά και ειδικούς ψυχικής υγείας τα είδη των αναπτυξιακών διαταραχών που εμφανίζονται στη σχολική τάξη, τις αντιλήψεις των γονέων, των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών/τριών σχετικά με τις διαταραχές αυτές καθώς και τις τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και να καταστεί πιο αποτελεσματικό το παιδαγωγικό έργο.

Περιγραφή:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου είτε παρακολουθώντας παράλληλα τμήμα ένταξης είτε λαμβάνοντας παράλληλη στήριξη από ειδικό παιδαγωγό. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το είδος του εξατομικευμένου προγράμματος, η φοίτηση των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο προϋποθέτει απαραίτητα την υποστήριξη του εκπαιδευτικού της τάξης. Παρόλ’ αυτά, οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης δεν απαιτείται να έχουν ειδίκευση ή εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Αυτού του είδους η διάσταση μεταξύ νομοθετικού πλαισίου και πράξης, έχει συχνά ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες αλλά και τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά. Αυτού του είδους η δυσκολία έχει ως άμεση συνέπεια να δυσχεραίνεται το παιδαγωγικό έργο, να διαταράσσονται οι σχέσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ των συνομηλίκων και οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται εργασιακή κόπωση. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης εξαρτάται και από τις αντιλήψεις τους για τα αίτια, την πορεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών.

Πρόγραμμα
09.30 – 10.30: Προσέλευση

10.30 – 12.30: Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η φύση των αναπτυξιακών διαταραχών που συνήθως εμφανίζονται στη σχολική τάξη

1. Επιδημιολογικά δεδομένα για τις αναπτυξιακές διαταραχές
2. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές
3. Η διαφοροποίηση των αναπτυξιακών διαταραχών από παροδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
4. Η αιτιολογία των αναπτυξιακών διαταραχών
5. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον εντοπισμό των αναπτυξιακών διαταραχών
6. Τεχνικές και εργαλεία ανίχνευσης των αναπτυξιακών διαταραχών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης

12.30 – 13.00: coffee break

13.50 – 15.00: Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνικές αντιμετώπισης των αναπτυξιακών διαταραχών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης

1. Οι δυνατότητες που παρέχει το σχολικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές
2. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις γονέων, εκπαιδευτικών και συνομηλίκων για τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές
3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές
4. Η μέθοδος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
5. Δημιουργία portfolio για την αναπτυξιακή και μαθησιακή πορεία του παιδιού
6. Τρόποι αποτελεσματικής συνεργασίας εκπαιδευτικού με οικογένεια και κοινότητα για την αντιμετώπιση παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές
7. Τρόποι αποτελεσματικής συνεργασίας εκπαιδευτικού με υπηρεσίες ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές

15.00 -15.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Συζήτηση

15.30 Λήξη σεμιναρίου – Παραλαβή βεβαιώσεων

Παροχές
Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:
– Βεβαίωση παρακολούθησης
– Σχετικό επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
– Φάκελος συνέδρου
– Μπλοκ σημειώσεων
– Στυλό

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310/230545

Στοιχεία Διεξαγωγής  Στοιχεία Διεξαγωγής
Έναρξη: 12/05/2012
Λήξη: 12/05/2012
Πόλη: ΑΘΗΝΑ

 

Έναρξη: 19/05/2012
Λήξη: 19/05/2012
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close