Σπουδές εξ αποστάσεως απο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι είκοσι επτά (27) κατευθύνσεις στις οποίες εντάσσονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που διαθέτει το Κέντρο…

Αιτήσεις από 1η Νοεμβρίου για 10.000 θέσεις στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Συνολικά 10.000 νέους φοιτητές θα δεχθεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Από αυτούς οι 4.890 θα εισαχθούν…