ΑΣΕΠ 1Κ/2021: Υποβλήθηκαν 2.643 αιτήσεις για 68 μονιμες θέσεις στο ΓΕΝ

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/21.1.2021Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής…