Προσωρινά αποτελέσματα και ενστάσεις για ειδικευμένους γιατρούς

Πίνακες Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφιοτήτων ανά ειδικότητα και ανά θέση ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ 1ης και 2ης Υ.Π.Ε Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας: * Γ4α/Γ.Ποικ.13273/2018…